Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ (δικηγόροι, ιατροί, μηχανικοί, κ.ά)

Για την αποφυγή συνωστισμού στα καταστήματα του e-ΕΦΚΑ λόγω μη έγκαιρης εκκαθάρισης των γραμματίων προείσπραξης, χρεωστικών υπολοίπων και λοιπών κατά περίπτωση εκκρεμοτήτων, πρόκειται να παραταθεί άμεσα και αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα, έως τις 18/4/2022, των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ (δικηγόροι, ιατροί, μηχανικοί, κ.ά).

Από τη Διοίκηση του e-EΦΚΑ