Παράταση προθεσμίας δήλωσης μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων μέχρι 31-03-2015

Αριθμ. ΠΟΛ. 1027 – ΦΕΚ B 294 – 27.02.2015

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων.

Παρατείνεται μέχρι 31/3/2015 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων από την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ 1013/7−1−2014 (ΦΕΚ Β 32) απόφασης για τις εκμισθώσεις που συνάφθηκαν μέχρι την 31/12/2014