Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ε9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014
Δελτίο Τύπου

Με τροπολογία που πρόκειται να κατατεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, εντός των επομένων ημερών, για λόγους διευκόλυνσης των φορολογουμένων, προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), που λήγει στις 19-12-2014, μέχρι και την 30-12-2014.

Οι μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων, που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2014, θα δηλωθούν μέχρι και 31-03-2015.

Επίσης με την ίδια τροπολογία προβλέπεται ότι η διαρκής ενημέρωση του Περιουσιολογίου ακινήτων με τις μεταβολές περιουσιακής κατάστασης θα ισχύσει από 01-01-2015.

Σχετικά:

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9

TAXISnet. Περιουσιολόγιο. Πρόσβαση για συζύγους και τέκνα

——

NOMOΣ 4316/2014 – ΦΕΚ A 270 – 24.12.2014

Άρθρο 86
Ρυθμίσεις για τη διαρκή ενημέρωση του περιουσιολογίου – Ε9
1. Στην περίπτωση α ́ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 (Α ́287) η ημερομηνία «1.1.2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.1.2015».

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α ́ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α ́312) η ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «
Ιανουαρίου 2015» και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α ́ της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουάριου 2014 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014, υποβάλλεται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2015.»

3. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 η ημερομηνία «16η Νοεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η Μαρτίου 2015».

4. Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β ́ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 η φράση «τη 19η Δεκεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από τη φράση «την 30ή Δεκεμβρίου 2014».

5. Στην παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 η φράση «των ετών 2011,» αντικαθίσταται από τη φράση «των ετών 2010, 2011,» και η ημερομηνία «19η Δεκεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30ή Δεκεμβρίου 2014».