Πληρωμή αναδρομικών κληρονόμων συνταξιούχων. Όλες οι πληρωμές από Υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ

Πληρωμή αναδρομικών κληρονόμων συνταξιούχων. Όλες οι πληρωμές από Υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ

Πληρωμές από Υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ έως 21 Μαΐου 2021

 

Την πληρωμή των αποζημιώσεων για την αποζημίωση δώρου Πάσχα Απριλίου 2021 για αναστολές συμβάσεων εργασίας και μια ακόμη καταβολή αναδρομικών σε κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο προγραμματισμός των καταβολών από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e–ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 17-21 Μαΐου 2021. Συνολικά θα καταβληθούν 80,5 εκατ. ευρώ σε πάνω από 695.000 δικαιούχους

 

Ειδικότερα:

 1. Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα γίνουν οι εξής καταβολές:

–  29 εκατ. ευρώ για 585.000 δικαιούχους που αφορά στην αποζημίωση δώρου Πάσχα του μηνός Απριλίου 2021 για αναστολές συμβάσεων εργασίας
–  2 εκ ευρώ για 3.000 δικαιούχους (αφορά υπόλοιπα αναστολών έτους 2020, αναλογία δώρου Χριστουγέννων, υπόλοιπα αναστολών 2021)

 

2. Από τον e–ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 17-21 Μαΐου 2021 οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές

–  14 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 19.185 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα ασθενείας, μητρότητας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)
–  16,9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 520 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
–  Επιπροσθέτως, 6.500 ευρώ θα καταβληθούν σε 14 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

Έκτακτες πληρωμές

–  Την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 θα καταβληθούν 9 εκατ. ευρώ σε 18.020 δικαιούχους που αφορούν σε αναδρομικά κληρονόμων θανόντων – συνταξιούχων από επιστροφή μνημονιακών μειώσεων

  

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

–  25 εκατ. ευρώ σε 62.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
–  15 εκατ. ευρώ σε 6.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
–  500.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Για το διάστημα 17–21 Μαΐου 2021 δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ