Ποια στοιχεία πρέπει να συμπληρώσουν οι στρατεύσιμοι

Ποια στοιχεία πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά οι στρατεύσιμοι 2022 ΣΤ’ ΕΣΣΟ (Στρατός Ξηράς) και 2023 Α’ ΕΣΣΟ (Πολεμικό Ναυτικό)

1. Εφόσον είσθε υπόχρεος για κατάταξη με την 2022 ΣΤ’ ΕΣΣΟ (Νοέμβριος 2022) στον Στρατό Ξηράς, υποχρεούσθε να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα για την παρουσίασή σας πληροφοριακά στοιχεία στο https://parousiasi.army.gr  από 1 Αυγούστου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2022.

2. Εφόσον είσθε υπόχρεος για κατάταξη με την 2023 Α’ ΕΣΣΟ (Φεβρουάριος 2023) στο Πολεμικό Ναυτικό, υποχρεούσθε να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα για την παρουσίασή σας πληροφοριακά στοιχεία στο http://www.hellenicnavy.gr/el/enimerosi/thiteia-sto-pn/plirofories-prin-tin-katataksi.html από 1 Αυγούστου 2022 έως και 31 Ιανουαρίου 2023