Πόθεν έσχες 2021. Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων

Πόθεν έσχες 2021. Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων

Παράταση «πόθεν έσχες» Νέα προθεσμία υποβολής δηλώσεων

 

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο «Κύρωση της από 28.01.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου -Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας-(Α’14)», παρατείνεται μέχρι και 28.2.2022 η προθεσμία υποβολής από τους υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων (αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1.1.2021 έως και την 30.11.2021 και ετήσιων του έτους 2021)

 

Η προτεινόμενη  διάταξη

Άρθρο . . .
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων-Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4871/2021

Το άρθρο 68 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 68
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1.1.2021 έως και τη 30.11.2021 και ετήσιες του έτους 2021 (χρήση 2020), υποβάλλονται μέχρι και την 28.2.2022».

  

 

Λειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Υπόχρεων σε δήλωση πόθεν έσχες

Σε λειτουργία το Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων σε δήλωση πόθεν έσχες (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών

https://www.pothen.gr/pothen-main/main/ypovolh.html

 

Με το ΚΕΥ – ΠΟΘΕΝ μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210 48.02.100 (αστική χρέωση), από τις 07:00-17:00, τις εργάσιμες ημέρες