ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ του Δικαστικού Αντιπροσώπου

Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας

Εκλογές 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ του Δικαστικού Αντιπροσώπου

Αρχείο σε μορφή pdf για on-line ανάγνωση

Αρχείο σε μορφή doc επεξεργάσιμο με Word, OpenOffice, LibreOffice

 

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ως γνωστόν, κάθε εκλογική διαδικασία συνιστά πρωταρχικό στοιχείο στη λειτουργία της δημοκρατίας σε εθνικό (κεντρικό ή τοπικό/περιφερειακό), αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη διασφάλιση της ορθής τήρησης της σχετικής διαδικασίας και την ανόθευτη, έμπρακτη έκφραση της λαϊκής βούλησης συμβάλλει καθοριστικά η ανάθεση του λειτουργήματος του δικαστικού αντιπροσώπου στους δικηγόρους. Άλλωστε, το ίδιο το λειτούργημά μας είναι άμεσα συνυφασμένο με το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία σε μια κοινωνία.

Παραδοσιακά, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είναι αρωγός στο δύσκολο και υπεύθυνο αυτό έργο των μελών του. Εν προκειμένω, στην προσπάθειά του για ενημέρωση των συναδέλφων, οι οποίοι θα αναλάβουν τα καθήκοντα του Δικαστικού Αντιπροσώπου στις προσεχείς Εκλογές: α) οργάνωσε ειδικά σεμινάρια και β) εξέδωσε τον «Πρακτικό Οδηγό».

Θα ήθελα από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι εξεδήλωσαν την προθυμία να ασκήσουν το λειτούργημα του δικαστικού Αντιπροσώπου στις εκλογές αυτές, που απαιτεί σημαντική σωματική και πνευματική καταπόνηση. Είμαι βέβαιος ότι θα επιδείξουν τη συνέπεια και το αίσθημα ευθύνης που αρμόζει στην παράδοση
του δικηγορικού σώματος.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το συνάδελφο Σπύρο Λάλα, ο οποίος, για μια ακόμα φορά, ανέλαβε ανιδιοτελώς το βάρος της διενέργειας των σεμιναρίων καθώς και της επιμέλειας σύνταξης του Πρακτικού Οδηγού.

Αθήνα, Μάιος 2014

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ