Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ Τουρισμού 2018-2019

Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ Τουρισμού 2018-2019

Προκήρυξη εισαγωγής οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων (834) καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2018-2019, σύμφωνα με την 9303/29.5.2018 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού «Προγραμματισμός λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2018-2019» (Β΄ 1983), στις παρακάτω ειδικότητες ανά Ι.Ε.Κ., ως εξής:Α. Ειδικότητα Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής-Υπηρεσία ορόφων-Εμπορευματογνωσία) Άτομα 357

α/α Ι.Ε.Κ. Άτομα Ωράριο Λειτουργίας

1. Ανάβυσσος Αττικής 75 Πρωινά τμήματα

2. Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου Κρήτης 50 Πρωινά τμήματα

3. Κέρκυρα 25 Πρωινά τμήματα

4. Περαία Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης 50 Πρωινά τμήματα

5. Άργος Πελοπόννησος 50 1 Πρωινό τμήμα 1 Απογευματινό τμήμα

6. Ρόδος 50 Πρωινά τμήματα

7. Γαλαξίδι 30 Πρωινά τμήματα

8. Αλεξανδρούπολη 27 Πρωινά τμήματα

Β. Ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) Άτομα 377

1. Ανάβυσσος Αττικής 50 Πρωινά τμήματα

2. Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου Κρήτης 50 Πρωινά τμήματα

3. Κέρκυρα 50 Πρωινά τμήματα

4. Περαία Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης 50 Πρωινά τμήματα

5. Άργος Πελοπόννησος 50 1 Πρωινό τμήμα 1 Απογευματινό τμήμα

6. Ρόδος 50 Πρωινά τμήματα

7. Γαλαξίδι 50 Πρωινά τμήματα

8. Αλεξανδρούπολη 27 Πρωινά τμήματα

Γ. Τεχνικός Αρτοποιός- Ζαχαροπλαστικής Άτομα 100

1. Ανάβυσσος Αττικής 25 Πρωινά τμήματα

2. Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου Κρήτης 25 Πρωινά τμήματα

3. Περαία Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης 25 Πρωινά τμήματα

4. Ρόδος 25 Πρωινά τμήματα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. Στις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού συνολικής διάρκειας πέντε (5) εξαμήνων, [τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης] γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

i. Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος,

ii. Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, από αρμόδια αρχή, στις κατά τόπους Γραμματείες των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, από την Δευτέρα 27.8.2018 έως και την Παρασκευή 14.9.2018, από τις 9.00 π.μ μέχρι τις 14.30 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου, 49ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών–Σουνίου (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 19013, τηλ.: 22910-36998, 22910-42294,-5.

Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου, Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου Κρήτης (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 71500, τηλ.: 2810-761363, 2810-332927.

Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, Παραλία Περαίας–Θεσσαλονίκη (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 57019, τηλ.: 23920-25551-4, 23920-75919.

Ι.Ε.Κ. Ρόδου, Ξενοδοχείο “ΘΕΡΜΑΙ” Αλεξάνδρου Διάκου 1 Ρόδος T.K. 85100, τηλ.: 22410- 74445-6, 22410-24351.

Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, Ξενοδοχείο “ART HOTEL DEBONO” Γουβιά Κέρκυρας T.K. 49100, τηλ.: 26610-91541, 26610-90030.

Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου, Γαλαξίδι Φωκίδας T.K. 33052, τηλ.: 22650-41997,-8, 22650-42394

Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης, Ξενοδοχείο “THALASSA HOTEL”, 2ο χλμ. Λεωφ. Αλεξανδρούπολης Μάκρης T.K. 68100, τηλ. 25510-25288.

I.E.K. Πελοποννήσου, “Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο”, Δαναού 29 Άργος T.K. 21200, τηλ.: 27510-20115, 27510-20127.

Η προκήρυξη