Σχολές προπονητών αθλημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ίδρυση και κανόνες λειτουργίας σχολών προπονητών αθλημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

 

Ιστιοπλοΐας

Αριθμ. 383875 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4745/08.09.2022
Ίδρυση Σχολής Προπονητών Ιστιοπλοΐας Β’ Επιπέδου στην Αθήνα

Ιδρύεται σχολή προπονητών Β’ επιπέδου στο άθλημα της ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα στο διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως  31/12/2023

 

Υδατοσφαίρισης

Αριθμ. 235135 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4439/22.08.2022
Ίδρυση σχολής προπονητών υδατοσφαίρισης Β ́ Επιπέδου στην Αθήνα

Ιδρύεται σχολή προπονητών Υδατοσφαίρισης Β ́ επιπέδου, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα το διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως 31.12.2023

 

Τζούντο

Αριθμ. 84586 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4420/22.08.2022
Ίδρυση Σχολής Προπονητών Τζούντο Γ’ Επιπέδου στην Αθήνα

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Τζούντο Γ’ επιπέδου, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα, το διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως 31/12/2023

 

Χειροσφαίρισης

Αριθμ. 201522 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4397/18.08.2022
Ίδρυση σχολής προπονητών χειροσφαίρισης Β’ Επιπέδου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Ιδρύεται σχολή προπονητών Β’ επιπέδου στο άθλημα της ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως 31/12/2023

 

Σκοποβολής

Αριθμ. 107943 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4397/18.08.2022
Ίδρυση σχολής προπονητών σκοποβολής Γ’ επιπέδου στην Αθήνα

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Σκοποβολής Γ’ Επιπέδου, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα, το διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως 28/02/2024

 

Καλαθοσφαίρισης

Αριθμ. οικ. 319052 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4193/08.08.2022
Ίδρυση σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ’ Επιπέδου σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Πάτρα – Ηράκλειο

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ’ Επιπέδου, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα, το διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως 31/12/2023