Στέγαση του Ειρηνοδικείου Άρτας και του Ειδικού Πταισματοδικείου

Ορισμός Δικαστικού Καταστήματος του Ειρηνοδικείου Άρτας και του συστεγαζόμενου Ειδικού Πταισματοδικείου (Αριθμ. 39707 – ΦΕΚ Β 2070/2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ορίζουμε από 01-04-2017, ως Δικαστικό Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Άρτας και του συστεγαζόμενου Ειδικού Πταισματοδικείου, το ισόγειο, τον 1ο και τον 2ο όροφο του κτιρίου (τριώροφης οικοδομής) που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Κωστή Παλαμά 21 και Σολωμού στην Άρτα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2017
Ο Υπουργός