Συνεργασία ΔΥΠΑ-Huawei για τεχνολογική εκπαίδευση άνεργων

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, 9 Δεκεμβρίου 2022, ο Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο CEO Balkan Region Huawei, Ren Fujun.

 

Σκοπός του μνημονίου είναι να προωθήσει την συνεργασία των δύο φορέων για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

  • να γεφυρώσει το κενό μεταξύ γνώσεων και δεξιοτήτων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • να προσφέρει κατάρτιση και εκπαιδευτικές λύσεις για να καλυφθούν οι απαιτήσεις της βιομηχανίας στον τομέα ΤΠΕ μέσω της προσφοράς εξειδικευμένων σεμιναρίων
  • στον τομέα της δρομολόγησης (routing) και εναλλαγής δικτύων (switching) και της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού
  • να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα ταλέντων στην βιομηχανία ΤΠΕ και να υποστηρίξει το υπάρχον εργατικό δυναμικό ΤΠΕ
  • να προωθήσει την εκπαίδευση των άνεργων γυναικών στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων και
  • να υποστηρίξει τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού των ΤΠΕ στη ΔΥΠΑ.

 
 

 

Ειδικότερα, η συνεργασία περιλαμβάνει την εκπαίδευση 500 άνεργων γυναικών σε βασικές γνώσεις ΤΠΕ και κύκλους μαθημάτων από πιστοποιημένους συνεργάτες ΤΠΕ της Huawei (Huawei Certified ICT Associates), με πιστοποίηση μετά από σχετικές εξετάσεις.