Συντάξεις χηρείας. Πότε θα γίνει η πληρωμή των αυξήσεων

Συντάξεις χηρείας. Πότε θα γίνει η πληρωμή των αυξήσεων

Οι αυξήσεις στις συντάξεις χηρείας σε εφαρμογή του νόμου 4611/2019, θα καταβληθούν με αναδρομική ισχύ
Η σχετική ανακοίνωση του ΕΦΚΑ αναφέρει τα εξής:

ΕΦΚΑ

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι η διαδικασία αύξησης των συντάξεων χηρείας σε εφαρμογή του νόμου 4611/2019, δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί αυτό το μήνα, για τεχνικούς λόγους (πληθώρα περιπτώσεων, υπολογισμός του ευνοϊκότερου για τους δικαιούχους τρόπου υπολογισμού).

Σε κάθε περίπτωση, οι αυξήσεις για όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες των δικαιούχων, θα ενσωματωθούν στο σύστημα πληρωμών των συντάξεων και θα καταβληθούν με αναδρομική ισχύ, δηλαδή από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου στο ΦΕΚ (Παρασκευή 17 Μαΐου 2019).

Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ

Σχετικά:

Πληρωμή συντάξεων Δημοσίου, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΟΓΑ και Επικουρικές