Συντάξεις Ιουνίου 2019. Νωρίτερα η πληρωμή

Συντάξεις Ιουνίου 2019. Νωρίτερα η πληρωμή

Για την οικονομική διευκόλυνση των συνταξιούχων, οι συντάξεις του μηνός Ιουνίου 2019 θα καταβληθούν νωρίτερα
Αθήνα, 17 Μαΐου 2019

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι για την οικονομική διευκόλυνση των συνταξιούχων, οι συντάξεις του μηνός Ιουνίου 2019 θα καταβληθούν

στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που προέρχονται από το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τους  λοιπούς συναφείς φορείς και το Δημόσιο, νωρίτερα ήτοι την Παρασκευή 24/05/2019

και στους συνταξιούχους που προέρχονται από τους πρώην φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ την Τρίτη 28/05/2019

Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων:

Συντάξεις Ιουνίου 2019 – Πότε πληρώνονται – Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλους τους συνταξιούχους

 

Αριθμ. οικ. 81641 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1804/22.05.2019
Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιουνίου 2019 την 24.05.2019.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Ιουνίου 2019 θα καταβληθούν, αντί της 30ης Μαΐου 2019, την 24 του ίδιου μηνός (Μαΐου 2019)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.