Τα νέα τηλεφωνικά κέντρα του ΟΓΑ και του ΕΦΚΑ αγροτών

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ενημερώνει ότι από την Μεγάλη Τρίτη 11/04/2017 λειτουργεί νέο τηλεφωνικό κέντρο στον ΟΓΑ με αριθμό 213.15.19.300

Τηλεφωνικό κέντρο ΟΓΑ 213.15.19.300

Σε αυτό το τηλέφωνο μπορούν πλέον να καλούν οι πολίτες για πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με:

1) Οικογενειακά Επιδόματα (Α21)

2) Αγροτική Εστία

3) Επιδόματα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

4) Πληρωμές Παροχών και Μητρώο Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Είναι ήδη γνωστό ότι οι ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές αρμοδιότητες του ΟΓΑ έχουν μεταφερθεί από 1-1-2017 στον ΕΦΚΑ efka.gov.gr

Τηλεφωνικό κέντρο ΕΦΚΑ Αγροτών 213.15.19.100 – 200