Τμήματα Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας των αποφοίτων ΕΠΑΛ

Αριθμ. Φ7/179513/Δ4 – ΦΕΚ B 3529 – 01.11.2016
Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑΛ

Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) ιδρύονται και λειτουργούν τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας»