Βελτιώνω την ορθογραφία μου. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για όλους

Βελτιώνω την ορθογραφία μου

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να δείξει με απλό τρόπο πώς όλοι μπορούν να βελτιώσουν την ορθογραφία τους στην καθημερινή ζωή.

Επιπλέον, διαβάζοντας κάποιους βασικούς κανόνες ορθογραφίας, θα ανακαλύψουμε ή θα αντιληφθούμε καλύτερα τις βασικές έννοιες της γραμματικής της ελληνικής γλώσσας.

Καθώς στα χέρια μας έχουμε ένα βιβλίο ορθογραφίας, ο σκοπός είναι κοινός για όλα τα κεφάλαια: η βελτίωση της ορθογραφίας μέσω της εκμάθησης των βασικών κανόνων και της πρακτικής εφαρμογής τους στις ασκήσεις που ακολουθούν