Βουλευτικές εκλογές 2015. Διευκολύνσεις στην ψηφοφορία των ΑμεΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Αθήνα 01 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 30401

ΘΕΜΑ: «Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015»