Βουλευτικές εκλογές 2015. Εκλογική χρηματοδότηση στα πολιτικά κόμματα

Αριθμ. 31170 – ΦΕΚ B 1881 – 07.09.2015
Κατανομή ποσοστού 50%+10% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015