ΑΑΔΕ. Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα ατομικών επιχειρήσεων ανά ΚΑΔ

ΑΑΔΕ. Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα ατομικών επιχειρήσεων ανά ΚΑΔ. Αναρτήθηκαν από την ΑΑΔΕ οι μέσοι όροι του ετήσιου κύκλου εργασιών των ατομικών επιχειρήσεων ανά ΚΑΔ, για την εφαρμογή των άρθρων 28Α έως 28Δ του ΚΦΕ [ελάχιστο (τεκμαρτό) εισόδημα]