Άδειες υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου Νομού Ρεθύμνης

Αριθ. Γ/ΕΞ/310−1 – ΦΕΚ B 1313 – 10.05.2016
Καθορισμός αριθμού αδειών υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου Νομού Ρεθύμνης, του ύψους καταβαλλόμενου τέλους και του τρόπου είσπραξης αυτού.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/05/1313_2016-adeies.pdf”]