Άδειες λειτουργίας ιδιωτικών ΚΤΕΟ (ΙΚΤΕΟ)

Αριθμ. Οικ. 64008/5839 – ΦΕΚ B 3102 – 18.11.2014

Τροποποίηση της Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ Β 1975) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ)

 

Αριθμ. Οικ. 64009/5840- ΦΕΚ B 3102 – 18.11.2014

Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών των αυτομάτων γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.