Άδειες ταξί στην ΠΕ Ηρακλείου Κρήτης

Αριθμ. οικ. 25665 – ΦΕΚ B 1543 – 22.07.2015
Καθορισμός αριθμού αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και μετατροπή υφιστάμενων αδειών