Αυξάνονται οι τιμές πώλησης ειδών των σχολικών κυλικείων

Αυξάνονται οι τιμές πώλησης ειδών των σχολικών κυλικείων δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυχτερινών)

 

Αριθμ. 84429 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4692/07.09.2022
Τροποποίηση του άρθρου 115 -Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης- της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 91354 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β΄ 2983/2017).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

Η παρ. 4 του άρθρου 115 «Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης» του Κεφαλαίου 12 «ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ», της υπ’ αρ. 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983) υπουργικής απόφασης, τροποποιείται ως προς τις ανώτατες τιμές διάθεσης προϊόντων και αντικαθίσταται, ως εξής:

4. Για τα σημεία πώλησης (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κ.λπ.), των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυχτερινών), όπως αυτά ρητά ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ 81025/27-08-2013 «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων
εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2135) υγειονομικής διάταξης, τα είδη που αναφέρονται στον Πίνακα 3, διατίθενται σε ανώτατες προκαθορισμένες τιμές ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Είδη στα οποία αναφέρεται η παρ. 4 ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
α. Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης
ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, ελαιολάδου και άλλων)
1,20
β. Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης
ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας ελαιολάδου και άλλων)
1,50
γ. Απλό αρτοσκεύασμα – Κουλούρι σησαμένιο ολικής άλεσης πλούσιο σε φυτικές ίνες ή λευκό, σε ατομική συσκευασία τουλάχιστον 95 γραμμαρίων 0,60
δ. Τυρόπιτα – Πίτα λαχανικών σε ατομικές μερίδες των 140 γρ. 1,30
ε. Εμφιαλωμένο νερό των 500 ml, εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου 0,40

Για τον καθορισμό των ανωτάτων τιμών πώλησης του Πίνακα 3, ελήφθησαν υπόψη τα κόστη κτήσης των εν λόγω ειδών, τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων καθώς και η επίτευξη ενός ικανοποιητικού καθαρού κέρδους από τις επιχειρήσεις αυτές.

Τα ανωτέρω προσφερόμενα είδη υποχρεούνται να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις συγκεκριμένες προδιαγραφές των άρθρων 7 και 9 της υπό στοιχεία Υ1γ/ Γ.Π./οικ 81025/2013 (Β’ 2135), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ 96605/2013 (Β’ 2800).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως