Αύξηση στην εκλογική αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων

Αύξηση στην εκλογική αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων

Δημοτικές, Περιφερειακές εκλογές και Ευρωεκλογές 2019. Αυξημένη κατά 30% θα είναι η εκλογική αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων σε σχέση με τις αντίστοιχες εκλογές του 2014
Σχετικά:

Εκλογές 2014. Δικαστικοί αντιπρόσωποι. Εκλογική αποζημίωση

Την πρωτοβουλία αυτή ανέλαβαν ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μιχάλης Καλογήρου, για τη διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας που αφορά τις Δημοτικές, Περιφερειακές εκλογές και Ευρωεκλογές 2019 (26 Μαΐου και επαναληπτικές 2 Ιουνίου 2019)

Επίσης αποφάσισαν ότι στα εκλογικά τμήματα των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μεγάλα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας, οι εφορευτικές επιτροπές θα ενισχυθούν με δύο γραμματείς

Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί εγκύκλιος σχετικά με τον τρόπο διευκόλυνσης της τήρησης των πρακτικών και εν γένει την εκλογική διαδικασία.

Τέλος, έχει εκπονηθεί σχέδιο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαστικών αντιπροσώπων κατά την παράδοση των εκλογικών σάκων και πρακτικών μετά τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας στα μεγάλα Πρωτοδικεία της χώρας, ενώ άλλωστε για τη διευκόλυνση των δικαστικών υπαλλήλων στο στάδιο πριν, κατά και μετά την εκλογική διαδικασία έχει για πρώτη φορά ληφθεί πρόνοια για την αξιοποίηση σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος και στα 63 Πρωτοδικεία της χώρας.

Αριθμ. 35305 – ΦΕΚ Τεύχος B 1562/08.05.2019
Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και του τρόπου καταβολής τους
.