Αύξηση των κρουσμάτων γρίπης τον Μάρτιο 2022

Αύξηση των κρουσμάτων γρίπης τον Μάρτιο 2022

Η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα παρουσιάζει αύξηση

 

Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2021 – 2022 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα 40/2021 (04–10 Οκτωβρίου 2021) και θα ολοκληρωθεί την εβδομάδα 20/2022 (16–22 Μαΐου 2022)

 

• Την εβδομάδα 10/2022 (07–13 Μαρτίου 2022) οι επισκέψεις σε ιατρό για γριπώδη συνδρομή παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

• Από την εβδομάδα 40/2021 έως και την εβδομάδα 10/2022, δεν καταγράφηκε κανένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με ή χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ. ή θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

• Κατά την εβδομάδα 10/2022 (07–13 Μαρτίου 2022) στα δύο Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης ελέγχθηκαν συνολικά 23 κλινικά δείγματα (9 από νοσοκομεία και 14 από τα δίκτυ παρατηρητών). Τα 10 (43,5%) εξ΄ αυτών ήταν θετικά για τον ιό γρίπης τύπου Α και τα υπόλοιπα ήταν αρνητικά. Τα 10 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν ανήκαν όλα στον υπότυπο Α(Η3Ν2).

Με βάση τα ανωτέρω, η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα παρουσιάζει αύξηση. Τονίζεται η σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού ως ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από τη γρίπη.

  

 

Πληροφορίες επιδημιολογικής επιτήρησης

 

Από την εβδομάδα 40/2021 έως και την εβδομάδα 10/2022 έχουν ελεγχθεί συνολικά 375 κλινικά δείγματα και συγκεκριμένα 86 από νοσοκομεία και 289 από τα δίκτυα παρατηρητών.

Τα 17 (4,5%) εξ΄ αυτών ήταν θετικά για ιό γρίπης τύπου Α.

Τα 17 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν όλα ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2).

 

Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων

Το Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων δεν αποτελεί σύστημα εκλογής για την παρακολούθηση της πορείας της δραστηριότητας της γρίπης. Παρόλα αυτά, η δήλωση των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γρίπης περιλαμβάνεται στο σύστημα (ως συμπληρωματική πηγή πληροφορίας).

Η αύξηση της δραστηριότητας της γρίπης την τελευταία εβδομάδα αποτυπώθηκε και στο Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων και τα δεδομένα συνάδουν με το Σύστημα Παρατηρητών Νοσηρότητας.

Συγκεκριμένα, από την αρχή του έτους έως και 6/03/2022 (9 πρώτες εβδομάδες του έτους) καταγράφηκαν μόλις 13 κρούσματα, ενώ τη 10η εβδομάδα 34. Η πλειονότητα των κρουσμάτων ήταν ηλικίας 15-24 ετών.