Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΚΕΑ 2018

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΚΕΑ 2018

Οι νέες τροποποιητικές αιτήσεις που πρέπει να υποβάλλουν οι δικαιούχοι είτε στους Δήμους είτε ηλεκτρονικά στο Keaprogram.gr για να συνεχιστεί η παροχή το 2018.

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΚΕΑ που υποβλήθηκαν το 2017 ισχύουν για 12 μήνες. Όταν συμπληρωθούν οι 12 μήνες οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν το 2018 νέα (τροποποιητική) αίτηση από υπάρχουσα (εγκεκριμένη)KEAPROGRAM: Νέα (τροποποιητική) αίτηση από υπάρχουσα (εγκεκριμένη)

Ο δικτυακός τόπος για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΚΕΑ 

Στον δικτυακό τόπο υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΚΕΑ keaprogram.gr υπάρχει η επιλογή της δημιουργίας μια νέας τροποποιητικής αίτησης από μια υπάρχουσα (εγκεκριμένη) αίτηση.

Με την επιλογή αυτή «Νέα (τροποποιητική) αίτηση από υπάρχουσα (εγκεκριμένη)», δημιουργείται μια νέα αίτηση αντιγράφοντας τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από την ενεργή εγκεκριμένη αλλά αντλώντας εκ νέου τα στοιχεία αναφοράς (στοιχεία από on-line διασταυρώσεις).

Τα πλεονεκτήματα αυτής της νέας λειτουργίας είναι:

Υπάρχει σύνδεση της νέας αίτησης με αυτή που αντικαθιστά. Αυτό επιτρέπει την μεταφορά στην νέα αίτηση όσων ελέγχων και αποδοχών στοιχείων είναι δυνατόν.

Η προηγούμενη αίτηση (που λειτουργεί ως γεννήτορας της νέας) δεν ακυρώνεται παρά μόνο με την υποβολή της νέας αίτησης.

Για να δημιουργήσουμε και να υποβαλλουμε μια Νέα τροποποιητική αίτηση από υπάρχουσα επιλέγουμε την προβολή της τελευταίας εγκεκριμένης αίτησης και από τις ενέργειες:

Νέα τροποποιητική αίτηση από υπάρχουσα

 

Το σύστημα θα μας ζητήσει να επιβεβαιώσουμε την ενέργεια και εφόσον το κάνουμε, δημιουργείται η νέα αίτηση.

Η παλιά αίτηση (αυτή από την οποία επιλέξαμε «Νέα τροποποιητική αίτηση από υπάρχουσα») συνεχίζει να είναι εγκεκριμένη μέχρι να υποβληθεί η νέα αίτηση οριστικά, οπότε είτε θα εγκριθεί και αυτή είτε θα απορριφθεί.

Στην αίτηση που αντικαθίσταται η κατάσταση μεταβαίνει σε –Παρωχημένη