Αμπελώνες. Κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων 2015−2016

Αριθμ. 3633/98076 – ΦΕΚ B 2003 – 15.09.2015
Κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων για την περίοδο 2015−2016