Αναδρομικά συνταξιούχων. Ηλεκτρονικά η ενημέρωση κάθε συνταξιούχου

Αναδρομικά συνταξιούχων. Ηλεκτρονικά η ενημέρωση κάθε συνταξιούχου

προσωπικά, μέσω εφαρμογής του e-ΕΦΚΑ που τέθηκε σε λειτουργία

 

e-ΕΦΚΑ: Ειδική πλατφόρμα για άμεση και προσωποποιημένη πληροφόρηση των συνταξιούχων σχετικά με τον επανυπολογισμό των συντάξεων τους

 

Από την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 οι συνταξιούχοι μπορούν να έχουν άμεση και προσωποποιημένη ενημέρωση αναφορικά με τον επανυπολογισμό των συντάξεων τους κατ΄ εφαρμογή του νόμου 4670/2020 μέσα από την ειδική πλατφόρμα που τέθηκε σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (efka.gov.gr), στην επιλογή: «Ενημερωτικό σημείωμα αναδρομικών N. 4670/2020».

 
 

Η ενημέρωση αφορά:

Α) την εκκαθάριση των αναδρομικών τους,

Β) σε ποιους η καταβολή των αναδρομικών βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία,

Γ) αν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός χωρίς να προκύπτουν αναδρομικά για τους ίδιους κλπ

 

Οι συνταξιούχοι θα πιστοποιούνται στη πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.

 

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη τόσο για τους νέους (με αίτηση συνταξιοδότησης μετά τον Μάιο του 2016) όσο και για τους παλαιούς συνταξιούχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.efka.gov.gr/el/enemerotiko-semeioma-anadromikon-n46702020