Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων σε τέσσερις μεγάλους Δήμους της Αττικής και την Σάμο

Ξεκινά την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013, η Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων σε τέσσερις μεγάλους Δήμους της Αττικής και την Σάμο. Πρόκειται για τους Δήμους Πειραιά, Περιστερίου, Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας και τη Δημοτική Κοινότητα Σάμου της Δημοτικής Ενότητας Βαθέως Σάμου. Τα στοιχεία θα παραμείνουν αναρτημένα για δύο μήνες (έως τις 13 Ιανουαρίου 2014) στα Γραφεία Κτηματογράφησης.
Εκτός από την Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο Γραφείο Κτηματογράφησης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικώς αποσπάσματα από τους Κτηματολογικούς Πίνακες και τα Διαγράμματα, στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από κάθε πολίτη.
Σκοπός της Ανάρτησης είναι, μέσω της δημοσιότητας των στοιχείων κτηματογράφησης, να δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας να λάβουν γνώση της καταγραφής των ιδιοκτησιών τους, ώστε να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η κτηματολογική βάση θα ολοκληρωθεί σωστά και δεν θα υπάρχουν προβλήματα στη μετέπειτα λειτουργία του Κτηματολογίου στην περιοχή. Συνεπώς, στη φάση αυτή η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.
Μετά την ολοκλήρωση της Ανάρτησης, που περιλαμβάνει την υποβολή και εξέταση αιτήσεων διόρθωσης/ ενστάσεων και την αντίστοιχη διόρθωση στους κτηματολογικούς πίνακες, τα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία οριστικοποιούνται, τελειώνει η μελέτη κτηματογράφησης και ξεκινά να λειτουργεί το Εθνικό Κτηματολόγιο στη συγκεκριμένη περιοχή στη θέση του Υποθηκοφυλακείου.
Ηλεκτρονική Ανάρτηση κτηματογράφησης
Κάθε δικαιούχος μπορεί να δει τα στοιχεία της Ανάρτησης που τον αφορούν και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr στο portal e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.
Ηλεκτρονικά επίσης υποστηρίζεται η υποβολή αίτησης διόρθωσης προσωπικών στοιχείων μέσω της ειδικής εφαρμογής Ανάρτηση στην ενότητα «Κτηματογράφηση» του portal. Απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή είναι τρία «κλειδιά»: Αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης, Κωδικός Προσώπου και Κωδικός Ιδιοκτησίας, οι οποίοι αναγράφονται πάνω στο Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης.
 
Οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των Γραφείων Κτηματογράφησης είναι :
  • Πειραιάς: Κολοκοτρώνη 75-77, ισόγειο κατάστημα 9Α στο κτιριακό συγκρότημα Ραλλείου, ΤΚ 18535 Πειραιάς, τηλ. 210 4813437
  • Σάμος: Δημοτική αγορά Σάμου, Πινδάρου 2 & Θ.Σοφούλη, ΤΚ 83100 Σάμος, τηλ. 22730 24486
  • Αγία Βαρβάρα- Περιστέρι: Εθνάρχου Μακαρίου 36, ΤΚ 12132 Περιστέρι, τηλ. 210 5718319
  • Αιγάλεω: Μιλτιάδου 4, ΤΚ 12243 Αιγάλεω, τηλ. 210 5313650
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της ανάρτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστότοπο www.ktimatologio.gr (ενότητα «Κτηματογράφηση/ Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων») και τον «Οδηγό Κτηματογράφησης» που μπορούν να βρουν στα Γραφεία Κτηματογράφησης και ηλεκτρονικά στο site.
Στατιστικά στοιχεία από την κτηματογράφηση των πέντε περιοχών
Η συνολική εικόνα των πέντε περιοχών αναφορικά με τα στοιχεία της κτηματογράφησης αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
OTA
Έκταση
(στρ.)
Γεωτεμάχια
(οικόπεδα κλπ.)
Δικαιώματα (για τα οποία υποβλήθηκε δήλωση)
Δικαιώματα (που προέκυψαν από άλλα στοιχεία)
«Αγνώστου ιδιοκτήτη»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
  11.048
26.838
   289.856
6.439
782
ΣΑΜΟΣ
    8.788
  4.041
8.990
   354
545
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
    2.131
  4.715
     30.318
8.632
 76
ΑΙΓΑΛΕΩ
    6.691
12.746
     92.666
     15.824
231
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  10.780
27.716
   185.046
     24.771
492
 
 
 
 
 
 
 Ακολουθεί Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τη διαδικασία Ανάρτησης και πληροφορίες για τον πολίτη
 Ενημερωτικό Σημείωμα για τη διαδικασία Ανάρτησης
 
Τα στοιχεία της Ανάρτησης είναι:
α) Ο Κτηματολογικός Πίνακας, ο οποίος είναι οργανωμένος κατά ΚΑΕΚ και  περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων της περιοχής, όπως τεκμηριώθηκαν από τους τίτλους και τα υπόλοιπα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης,
β) Το Κτηματολογικό Διάγραμμα (χάρτης Κτηματολογίου), στο οποίο απεικονίζονται τα ακίνητα με τη θέση και τα όριά τους (γεωμετρικά στοιχεία).
Τί θα λάβει και πρέπει να ελέγξει ο πολίτης
Κάθε δικαιούχος έχει λάβει/ θα λάβει ταχυδρομικά στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει, φάκελο με τα αποσπάσματα του Κτηματολογικού Πίνακα και του Κτηματολογικού διαγράμματος (χάρτη) για τα ακίνητα που έχει δηλώσει.
Το πιο κρίσιμο σημείο της διαδικασίας είναι ο προσεκτικός έλεγχος των εγγράφων. Εφόσον συμφωνεί με τα στοιχεία αυτά δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια ενέργεια. Στην περίπτωση που δεν συμφωνεί με κάποιο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης/ ένσταση.
 Εάν κάποιος έκανε δήλωση ιδιοκτησίας αλλά δεν έχει παραλάβει φάκελο θα πρέπει να απευθυνθεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Τα έντυπα που θα λάβει ο δικαιούχος είναι τα ακόλουθα:
ΕΝΤΥΠΟ Α: Στοιχεία Δικαιούχου- Κωδικοί Ιδιοκτησίας. Το έντυπο περιλαμβάνει:
·         Tα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου
·         Tους κωδικούς ιδιοκτησίας των δικαιωμάτων, για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση. Οι κωδικοί είναι αυτοί που αναγράφονταν στο «Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης», που έλαβε κατά την υποβολή της δήλωσης.
ΕΝΤΥΠΟ Α1: Απόσπασμα Πίνακα Ανάρτησης. Το έντυπο περιλαμβάνει τα στοιχεία που αφορούν τη νομική κατοχύρωση της ιδιοκτησίας:
·         Δικαιώματα που δηλώθηκαν (πλήθος, είδος και ποσοστό δικαιωμάτων)
·         Στοιχεία του τίτλου
·         Στοιχεία του ακινήτου (π.χ. διεύθυνση, όροφος κλπ.)
·         Συνδικαιούχοι (εάν υπάρχουν)
ΕΝΤΥΠΟ Α2: Απόσπασμα Διαγράμματος Ανάρτησης. Στο έντυπο περιλαμβάνονται τα  στοιχεία που αφορούν τη θέση και τη γεωμετρία του ακινήτου:
·         Θέση, σχήμα και εμβαδόν του ακινήτου
·         Στοιχεία ομόρων ιδιοκτητών (γειτόνων)
·         Συντεταγμένες ορίων του ακινήτου, ειδικά όπου δεν υπάρχουν υλοποιημένα όρια (μάντρες, αυλάκια κ.λπ.) και κτίρια ή όλες οι γειτονικές ιδιοκτησίες μοιάζουν μεταξύ τους.
Ειδικές περιπτώσεις
–         Στην περίπτωση ιδιοκτησιών που δηλώθηκαν, αλλά είτε δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους ή τα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν κρίθηκαν επαρκή, οι δικαιούχοι θα λάβουν μόνο το Έντυπο Α.
–         Επίσης, στο Έντυπο Α ενδέχεται κάποιοι δικαιούχοι να βρουν στοιχεία δικαιωμάτων τους, για τα οποία δεν έχουν υποβάλει δήλωση, αλλά προέκυψαν από την επεξεργασία άλλων στοιχείων που συλλέχθηκαν. Για τα δικαιώματα αυτά, εφόσον κάποιος συνεχίζει να είναι δικαιούχος, οφείλει να υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας, καταβάλλοντας και το προβλεπόμενο πάγιο τέλος (35 ή 20 ευρώ).
Στις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Κτηματογράφησης,  προκειμένου να τους δοθούν οδηγίες για τις ενέργειές τους.
Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων
 
Ο δικαιούχος που διαφωνεί με κάποιο από τα στοιχεία της Ανάρτησης, αλλά και οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης /ένσταση μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2014 (και μέχρι τις 13 Μαρτίου 2014 οι κάτοικοι εξωτερικού) στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Οι αιτήσεις διόρθωσης και οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση και προϋπόθεση για την υποβολή τους είναι να έχει προηγουμένως υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας και να έχει καταβληθεί το πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Το κόστος υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης είναι 5€.
Οι αιτήσεις διόρθωσης εξετάζονται από το Γραφείο Κτηματογράφησης και οι ενστάσεις από τριμελή επιτροπή στην οποία Πρόεδρος είναι δικαστικός λειτουργός.
Μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης και των ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν, πραγματοποιείται διόρθωση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων και παράγονται τα τελικά κτηματολογικά στοιχεία, οι Αρχικές Εγγραφές  του Κτηματολογίου.
Τι αλλάζει στη διαδικασία Δήλωσης ιδιοκτησίας μετά την Ανάρτηση
 
Από την έναρξη της Ανάρτησης και μετά είναι υποχρεωτική η επισύναψη Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου σε κάθε συναλλαγή που αφορά στα ακίνητα της περιοχής. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται από το Γραφείο Κτηματογράφησης και οι συμβολαιογράφοι πρέπει να το ζητούν υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη των συμβολαίων. Είναι επίσης υποχρεωτικό και σε κάθε συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου που αφορά σε ακίνητο και στην καταχώριση οποιασδήποτε δικαιοπραξίας στο Υποθηκοφυλακείο.