Κατάλογοι φαρμάκων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών

Κατάλογοι φαρμάκων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών

Αναθεώρηση των καταλόγων των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010) (Αριθμ. Γ5/27617 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1469/28.04.2017)

Οι πίνακες με τα φάρμακα