Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού ΕΠΑΛ

Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού ΕΠΑΛ

Αριθμ. 151899/Δ2 – ΦΕΚ B 2148 – 07.10.2015
Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α ́, Β ́ και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑΛ και Α, Β ́ και Γ ́ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑΛ