Αναβολή αναγραφής διπλών τιμών στα βιομηχανικά προϊόντα

Με απόφαση του υφυπουργού Αθανάσιου Σκορδά αναστέλλεται μέχρι τις 31/12/2014 η υποχρέωση αναγραφής διπλών τιμών (προ και μετά ΦΠΑ) στα βιομηχανικά προϊόντα. Η απόφαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς όταν δημοσιεύτηκαν οι ΔΙΕΠΠΥ, είχε ήδη ολοκληρωθεί η παράδοση των προϊόντων για τη χειμερινή περίοδο και, συνεπώς, θα δημιουργείτο σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία της αγοράς.

Πηγή: mindev.gov.gr