Ανώτατο όριο απασχόλησης των εργαζόμενων για το πρώτο εξάμηνο 2021

Ανώτατο όριο απασχόλησης των εργαζόμενων για το πρώτο εξάμηνο 2021

Καθορίζεται το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων

 

Στις 48 ώρες το ανώτατο όριο απασχόλησης των εργαζόμενων σε βιομηχανικές και  βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το α’ εξάμηνο 2021

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας,  σε συνέχεια της από 30ης Δεκεμβρίου 2020 γνώμης του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), καθορίζεται στις 48 ώρες το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το α’ εξάμηνο του 2021.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω όριο παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το α΄ και β’ εξάμηνο 2020.