Απαγόρευση κυνηγίου στη θέση Προφήτης Ηλίας Μεγάλης Κερασιάς Καλαμπάκας

Αριθμ. 1901/105910 – ΦΕΚ Β 2139 – 11.07.2016

Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Τ.Κ. Μεγάλης Κερασιάς Δήμου Καλαμπάκας.

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για δύο (2) χρόνια, από 20-08-2016 μέχρι 19-08-2018, σε έκταση 4.270 στρεμμάτων στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Τοπικής Κοινότητας Μεγάλης Κερασιάς του Δήμου Καλαμπάκας Νομού Τρικάλων, και ορίζεται ως εξής:

Βόρεια: Αρχίζει από τη διασταύρωση με κοινοτικό δρόμο που διέρχεται στα βόρεια του οικισμού Μουργκάνι, συνεχίζει την Εθνική οδό Καλαμπάκας-Ιωαννίνων μέχρι να συναντήσει το ρέμα Μεγάλης Κερασιάς.
Νότια: Με παλαιό δρόμο Καλαμπάκας-Ιωαννίνων.
Ανατολικά: Βόρεια του οικισμού Μουργκάνι με κατεύθυνση ανατολική, συνεχίζει με κοινοτικό δρόμο και συναντάει την Εθνική οδό Καλαμπάκας-Ιωαννίνων.
Δυτικά: Το ρέμα Μεγάλης Κερασιάς μέχρι να συναντήσει τον παλιό δρόμο Καλαμπάκας-Ιωαννίνων.