Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Επιβολή προστίμου για παράνομες κάμερες σε κατοικία

Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Επιβολή προστίμου για παράνομες κάμερες σε κατοικία

Παράνομη λειτουργία από ιδιώτη συστήματος βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένου σε κατοικία

 

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2020

Αθήνα, 26-08-2020
Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5772/26-08-2020

 

Η συγκεκριμένη υπόθεση, της παράνομης λειτουργίας από ιδιώτη συστήματος βιντεοεπιτήρησης , συζητήθηκε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), έπειτα από καταγγελία τριών φυσικών προσώπων και μίας εταιρείας, οι οποίοι κατήγγειλαν στην Αρχή την παρακολούθηση επί 24ώρου της ιδιοκτησίας τους καθώς και του δρόμου προς την ιδιοκτησία τους με παράνομα οπτικοακουστικά μέσα και ειδικότερα μέσω περιστροφικής κάμερας συστήματος βιντεοεπιτήρησης από τον Ε, ιδιοκτήτη όμορης ιδιοκτησίας

 

Απόσπασμα . . .

– Η λήψη ή και καταγραφή της εικόνας ενός ατόμου από π.χ. μεγάλο ύψος ή μακρινή απόσταση ή με καλυμμένα χαρακτηριστικά (π.χ. κρανιοφόρος) που καθιστά αδύνατη την αναγνώριση των φυσικών χαρακτηριστικών του προσώπου ενός υποκειμένου των δεδομένων δεν συνεπάγεται άνευ ετέρου την αδυναμία ταυτοποίησής του, καθώς δύναται εν τέλει να επιτευχθεί από λοιπές πληροφορίες, όπως π.χ. τα εμφανισιακά χαρακτηριστικά (ύψος, σωματοδομή, χρώμα και είδος ενδυμάτων και υποδημάτων) σε συνδυασμό με επιπλέον πληροφορίες (π.χ. επιβίβασή του σε μηχανοκίνητο όχημα, επισήμανση ή καταγραφή της πορείας και του τελικού προορισμού του).

 
 

– Από την επεξεργασία και τον συνδυασμό επεξεργασιών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δια της χρήσης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων που οδηγεί στην δημιουργία προφίλ του φυσικού προσώπου, το οποίο θα αφορά είτε περιστασιακά, είτε σε μόνιμη βάση τις συνήθειες, τους τόπους μόνιμης ή προσωρινής διαμονής, τις καθημερινές και άλλες μετακινήσεις, τις ασκούμενες δραστηριότητες, τις κοινωνικές σχέσεις και τα κοινωνικά περιβάλλοντα στα οποία συχνάζει. Ειδικότερα, στην περίπτωση λήψης και καταγραφής με σύστημα βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένο σε οικία της εικόνας των προσώπων που ευρίσκονται ή διακινούνται, έστω και περιστασιακά, σε άλλη ιδιοκτησία είναι δυνατή η δημιουργία ενός αρχείου-ημερολογίου με τις συνήθεις ώρες προσέλευσης-αποχώρησης και τις άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην ιδιοκτησία αυτή.

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2020