ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόσληψη πτυχιούχου

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Καινοτομικής Δυναμικότητας με την Ενίσχυση της Εμπειρογνωμοσύνης και της Έρευνας στο Σχεδιασμό, τον Προγραμματισμό και τις Λειτουργίες των Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων Αγροτικών Προϊόντων»

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες