Ασφάλιση αυτοκινήτων. Φιλικός διακανονισμός και αποζημίωση

Ασφάλιση αυτοκινήτων. Φιλικός διακανονισμός και αποζημίωση

Διαδικασία διακανονισμού και καταβολής αποζημίωσης από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων (Αριθμ. Πράξης 87/5.4.2016 – ΦΕΚ B 1109 – 19.04.2016)

Αριθμ. Πράξης 88/5.4.2016 – ΦΕΚ B 1109 – 19.04.2016
Εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Αριθμ. πράξης 86/5.4.2016 – ΦΕΚ B 1109 – 19.04.2016
Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Το έντυπο της αίτησης