Χαρακτηρισμός της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας ως Ιστορικής

Αριθμ. 39343/Γ3 – ΦΕΚ B 440 – 24.03.2015
Χαρακτηρισμός της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας ως Ιστορικής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

1) Χαρακτηρίζουμε τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κερκύρας ως «ΙΣΤΟΡΙΚΗ» λαμβάνοντας υπόψη

α) το γεγονός ότι ο χρόνος λειτουργίας της υπερβαίνει τον έναν (1) αιώνα και

β) την παλαιότητα σημαντικών Συλλογών της

Η πλήρης επωνυμία της Βιβλιοθήκης μετά τον ανωτέρω χαρακτηρισμό της είναι «ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».

2) Σύμφωνα με την παρ. 2 εδ. β ́ του άρθρου 8 του Ν. 3149/2003, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, μετά τον χαρακτηρισμό της ως Ιστορικής, προστίθενται επιπλέον δύο οργανικές θέσεις στις προβλεπόμενες από το άρθρο 8 παρ. 2 εδ. 1 του ίδιου νόμου οργανικές θέσεις για κάθε Κεντρική Βιβλιοθήκη, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την υπ’ αριθμ. 101/4−2−2013 Διαπιστωτική πράξη περί αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της ΔΚΒ Κέρκυρας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2013 (ΦΕΚ 405/τ.Β/2013) και συγκεκριμένα προστίθενται μία (1) οργανική θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) του κλάδου ΠΕ Φιλοσοφικών Σχολών ή κλάδου ΠΕ Ιστορικών και μία (1) οργανική θέση κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) του κλάδου ΥΕ Φυλάκων − Νυχτοφυλάκων (περ. ΓΓ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3149/2003).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Μαρτίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

———————————

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ (Πηγή: corfulibrary.gr)
Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας είναι η αρχαιότερη δημόσια βιβλιοθήκη στην Ελλάδα. Η αρχή της ανάγεται στα μέσα του 18ου αιώνα, όταν στην βιβλιοθήκη της μονής της Αγίας Ιουστίνης του τάγματος των φραγκισκανών μονάχων , που βρισκόταν στο προάστιο Γαρίτσα, προστέθηκε η πλούσια βιβλιοθήκη του Κανονικού Ιακώβου Σαβερίου Κανάλ, θεολόγου και τοποτηρητή του μητροπολίτη Λατίνων. Οι δυο αυτές βιβλιοθήκες, οι οποίες εκτιμάται ότι περιλάμβαναν γύρω στους 3.500 τόμους, αποτέλεσαν το θεμέλιο λίθο της μεταγενέστερης βιβλιοθήκης « της πρώην Ιονίου Ακαδημίας ».

Στο μοναστήρι της Αγ. Ιουστίνης οι μοναχοί σπούδαζαν ιατρική, ως εκ τούτου υπήρχαν παλιά συγγράμματα που αφορούσαν αυτή την επιστήμη, η ιατρική σχολή λειτουργούσε μέσα στο μοναστήρι όπου σύχναζαν οι γιοί των ευγενών από το 1650, ενώ τραβούσε το ζωηρό ενδιαφέρον της κερκυραϊκής κοινωνίας. Ο βενετός Doria δώρισε στο μοναστήρι όλη του την βιβλιοθήκη για « χρήση των μοναχών και των κερκυραίων πολιτών». Οι μοναχοί με την αποδοχή της δωρεάς επιφορτίζονται να ορίσουν μια βιβλιοθήκη που θα ήταν ανοιχτή σε όλους όσους ήθελαν να έλθουν να μελετήσουν. Στη διάρκεια της α΄ γαλλοκρατίας (1797-1799) τα αγαθά ορισμένων καθολικών μοναστηριών, ανάμεσα στα οποία της Αγ.Ιουστίνης και Τενέδου χαρακτηρίζονται δημόσια. Η βιβλιοθήκη, εμπλουτισμένη και με τα βιβλία άλλων μοναστηριών, γίνεται η Δημόσια Βιβλιοθήκη Κερκύρας, απαριθμούσε περίπου 4.000 τόμους. Κερκυραίοι ανάμεσα τους ο Λάζαρος de Mordo, δωρίζουν τις ιδιωτικές βιβλιοθήκες τους. Ο Ιωάννης Μάρμορα αντικαταστάθηκε στη διεύθυνση της Βιβλιοθήκης από τον Gaetano Rusconi, έναν φανατικό της επανάστασης με τη δικαιολογία ότι πραγματευόταν θάματα παπικής εξουσίας ( de auctoriatatae Papae). H βιβλιοθήκη που από τον Μάιο του 1802 μέχρι τον Οκτώβριο του 1804 βρισκόταν υπό τη διεύθυνση του Ιατρικού Κολεγίου ( Collegio Medico ) προσαρτήθηκε στη Δημόσια Σχολή της Κέρκυρας στεγαζόμενη στο μοναστήρι της Τενέδου.

Κατά την διάρκεια της β΄ γαλλοκρατίας (1807-1814) η βιβλιοθήκη προσαρτήθηκε στην Ιόνιο Ακαδημία και η διοίκηση της ανατέθηκε σε μια επιτροπή καθηγητών της. Ο πρώτος διευθυντής υπήρξε ο βαρόνος Εμμανουήλ Θεοτόκης. Ο γάλλος καθηγητής Latour τον διαδέχτηκε λίγο αργότερα και για πολλά χρόνια διευθυντής υπήρξε ο Μιχαήλ Τριβώλης Πιέρης, βοτανολόγος, μέλος της Ιονίου Ακαδημίας, συγγραφέας δοκιμίων πάνω στη χλωρίδα της Κέρκυρας. Τότε εμπλουτίστηκε με 1.585 τόμους που προέρχονταν από τη Βιβλιοθήκη του Γ. Θεοτόκη, Προέδρου της Επτανήσου Πολιτείας, που προσφέρθηκαν από τον Ανδρέα Καλογερά.