Ο δακτύλιος τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς 2022

Ο δακτύλιος τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς 2022

Τι ισχύει για τον δακτύλιο τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς 2022

 

Τρίτη 28/12/2021
Την Τρίτη 28/12/2021 και τις ώρες  07.00 έως 20.00
κυκλοφορούν τα ζυγά δηλαδή αυτά που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (ζυγό αριθμό)

Τετάρτη 29/12/2021
Την Τετάρτη 29/12/2021 και τις ώρες 07.00 έως 20.00 κυκλοφορούν τα μονά δηλαδή αυτά που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (μονό αριθμό)

Πέμπτη 30/12/2021
Την Πέμπτη 30/12/2021 και τις ώρες  07.00 έως 20.00
κυκλοφορούν τα ζυγά δηλαδή αυτά που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (ζυγό αριθμό)

Παρασκευή 31/12/2021
Την Παρασκευή 31/12/2021 και τις ώρες  07.00 έως 15.00
κυκλοφορούν τα μονά δηλαδή αυτά που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (μονό αριθμό)

Σάββατο 01/01/2022 Πρωτοχρονιά

Το Σάββατο 01/01/2022 Πρωτοχρονιά είναι επίσημη αργία και δεν ισχύει Δακτύλιος. Όλα τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν ελεύθερα

  

Κυριακή 02/01/2022

Την Κυριακή 02/01/2022 δεν ισχύει Δακτύλιος. Όλα τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν ελεύθερα

Οι επίσημες αργίες και ημιαργίες

 

Δευτέρα 03/01/2022
Την Δευτέρα 03/01/2022 και τις ώρες 07.00 έως 20.00 κυκλοφορούν τα μονά δηλαδή αυτά που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (μονό αριθμό)

Τρίτη 04/01/2022
Την Τρίτη 04/01/2022 και τις ώρες  07.00 έως 20.00
κυκλοφορούν τα ζυγά δηλαδή αυτά που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (ζυγό αριθμό)

Τετάρτη 05/01/2022
Την Τετάρτη 05/01/2022 και τις ώρες 07.00 έως 20.00 κυκλοφορούν τα μονά δηλαδή αυτά που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (μονό αριθμό)

 

Πέμπτη 06/01/2022 Θεοφάνεια
Την Πέμπτη 06/01/2022 Θεοφάνεια 
είναι επίσημη αργία και δεν ισχύει Δακτύλιος. Όλα τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν ελεύθερα

 

Παρασκευή 07/01/2022
Την Παρασκευή 07/01/2022 και τις ώρες 07.00 έως 15.00 κυκλοφορούν τα μονά δηλαδή αυτά που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (μονό αριθμό)

 

 

Κάθε Παρασκευή οι ώρες του δακτυλίου είναι από 07.00 έως 15.00

 

Καθαρός Δακτύλιος 2021-2022. Η ΚΥΑ (ΦΕΚ) με όλες τις αλλαγές