Ο δακτύλιος τις ημέρες των Χριστουγέννων

Ο δακτύλιος τις ημέρες των Χριστουγέννων

Ο δακτύλιος για όλες τις ημέρες της εβδομάδας των Χριστουγέννων
Δευτέρα 24/12/2018
Την Δευτέρα 24/12/2018 και τις ώρες  07.00 έως 20.00 
κυκλοφορούν τα ζυγά δηλαδή αυτά που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (ζυγό αριθμό)

Τρίτη Χριστούγεννα 25/12/2018

Η Τρίτη 25/12/2018 Χριστούγεννα είναι επίσημη αργία και δεν ισχύει Δακτύλιος. Όλα τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν ελεύθερα

Τετάρτη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 26/12/2018

Η Τετάρτη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 26/12/2018 είναι επίσημη αργία και δεν ισχύει Δακτύλιος. Όλα τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν ελεύθερα

Οι αργίες στο Δημόσιο Τομέα

 

Πέμπτη 27/12/2018
Την Πέμπτη 27/12/2018 και τις ώρες 07.00 έως 20.00 κυκλοφορούν τα μονά δηλαδή αυτά που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (μονό αριθμό)

Παρασκευή 28/12/2018
Την Παρασκευή 28/12/2018 και τις ώρες 07.00 έως 15.00 κυκλοφορούν τα ζυγά δηλαδή αυτά που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (ζυγό αριθμό)

Κάθε Παρασκευή οι ώρες του δακτυλίου είναι από 07.00 έως 15.00

Κάθε Σάββατο και Κυριακή ΔΕΝ ισχύει ο δακτύλιος. Όλα τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν ελεύθερα

Δακτύλιος 2018-2019. Δείτε και τον χάρτη με τις περιοχές που περιλαμβάνει