Δήμος Αθηναίων. Δωρεάν μαστογραφίες

Δωρεάν μαστογραφίες  διοργανώνει στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2016, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Δίκτυο Υγιών Πόλεων, για γυναίκες με χαμηλό εισόδημα, άπορες ή ανασφάλιστες.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Μαστού, Τίρυνθος 2,  Άνω Πατήσια με ώρα προσέλευσης τις 9.00 το πρωί.

Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες υποχρεούνται κατά τις προηγούμενες μέρες να προσέλθουν στο 1ο Δημοτικό Ιατρείο, Σόλωνος 78, και να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α) αν είναι ανασφάλιστες, θα πρέπει να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση και να προσκομίσουν αντίγραφο του τελευταίου ασφαλιστικού τους βιβλιαρίου,  εφόσον υπάρχει και έχει λήξει.

Β) αν είναι άπορες και έχουν χαμηλό εισόδημα, θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο του εκκαθαριστικού της τελευταίας φορολογικής τους δήλωσης και να υπογράψουν την σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Η εξέταση θα γίνεται κατόπιν ραντεβού και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Την ημέρα της εξέτασης, οι γυναίκες οφείλουν να έχουν μαζί τους ταυτότητα και, αν υπάρχει, παλιά μαστογραφία.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  210-3626587 και 210-3626608