Δήμος Θεσσαλονίκης. Πρόσληψη δικηγόρου

Δήμος Θεσσαλονίκης. Πρόσληψη δικηγόρου για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης (Τα απαιτούμενα προσόντα περιγράφονται στον κωδικό απασχόλησης 106 της προκήρυξης)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 25/06/2016

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/06/dikigoros-thessaloniki.pdf”]