Δωρεάν εισιτήρια για θέατρα από την Αγροτική Εστία 2019

Δωρεάν εισιτήρια για θέατρα από την Αγροτική Εστία 2019

Το πρόγραμμα αφορά 35.000 δικαιούχους, ισχύει από 10/7/2019 έως 8/5/2020 και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας.
Υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2019.

Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας, μέχρι και την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων, κριτήριο επιλογής για το πρόγραμμα αυτό είναι η κλήρωση.

Α) Προσκλήσεις επιχειρήσεων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΑΤΡΑ 2019

Β) Έντυπα συμμετοχής και Επιδότησης:

Γ) Λοιπά παραστατικά-πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες