Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης Health Voucher

Προγράμμα Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Health Voucher)

ΕΟΠΥΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
03-09-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ (ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HEALTH VOUCHER

Όπως είναι γνωστό η υλοποίηση του Προγράμματος Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Health Voucher) ξεκίνησε στις 2 Σεπτεμβρίου 2013.

Στόχος του προγράμματος είναι η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, καθώς και των προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους, σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων είναι η ασφαλιστική ικανότητα και το εισόδημα.

Μέσω του Προγράμματος, εκδίδεται ένα εισιτήριο (health voucher) που παρέχει δυνατότητα – δικαίωμα πρόσβασης σε προεπιλεγμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας – κλινική αξιολόγηση ιατρού και διαγνωστικές εξετάσεις.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να απευθύνονται στους παρακάτω παρόχους υπηρεσιών υγείας:

I. Ιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδα υγείας, με πρόσβαση στις εφαρμογές «ηλεκτρονική παραπομπή» της ΗΔΙΚΑ και «e-dapy» του ΕΟΠΥΥ .

II. Διαγνωστικά εργαστήρια (κέντρα), πολυϊατρεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ.

III. Μονάδες και υπηρεσίες που ασκείται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και εργαστήρια του ΕΣΥ, όπως Δημόσια Νοσοκομεία, Κέντρα υγείας – αγροτικοί ιατροί κλπ.

Εξαιρούνται του Προγράμματος τα απογευματινά ιατρεία των Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ και οι Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Επιπλέον ενημερώνουμε, ότι στα πλαίσια του Προγράμματος δεν κλείνονται ραντεβού για επισκέψεις ή διαγνωστικές εξετάσεις από τα πενταψήφια νούμερα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ