Εισπρακτικές εταιρείες. Υποχρέωση ταυτοποίησης του συνομιλητή

Εισπρακτικές εταιρείες. Υποχρέωση ταυτοποίησης του συνομιλητή πριν την συνομιλία

Η μη ταυτοποίηση και η συνέχιση της τηλεφωνικής συνομιλίας με τρίτο πρόσωπο, συνιστά παράνομη επεξεργασία – διάδοση των προσωπικών δεδομένων του οφειλέτηΟι εισπρακτικές εταιρείες κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τους οφειλέτες, οφείλουν να μεριμνούν για την ταυτοποίηση του συνομιλητή προτού προχωρήσουν σε συνομιλία σχετικά με δεδομένα συναλλαγών ή οφειλών του ιδίου ή προσώπων που συνδέονται με τις συναλλαγές ή οφειλές αυτού (π.χ. φυσικών προσώπων που έχουν την ιδιότητα του εγγυητή, ενεχυρούχου ή υποθηκικού οφειλέτη, κλπ)

Η μη ταυτοποίηση και η συνέχιση της τηλεφωνικής συνομιλίας με τρίτο πρόσωπο, συνιστά παράνομη επεξεργασία – διάδοση των προσωπικών δεδομένων του οφειλέτη.

Στο περιεχόμενο των ηχογραφημένων συνομιλιών, ο οφειλέτης έχει δικαίωμα πρόσβασης και το σχετικό αίτημά του πρέπει να ικανοποιείται

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Απόφαση 47/2018