Εκπαιδευτικό προσωπικό ΙΕΚ ΟΑΕΔ 2021-2022. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις πρόσληψης

Εκπαιδευτικό προσωπικό ΙΕΚ ΟΑΕΔ 2021-2022. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις πρόσληψης

με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για το έτος κατάρτισης 2021-2022

 

Από την Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021 και ώρα 21:00,  υποβάλλονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τα 30 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ, έτους κατάρτισης 2021-2022.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/aitese-oromisthion-ekpaideutikon-iek-oaed

 

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr  –  Εκπαίδευση  –  Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο  –  Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚ – ΟΑΕΔ

 

Προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι την Κυριακή 29 Αυγούστου 2021 και ώρα στις 23:59

 
 

Η παρούσα αφορά τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ, και οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτών, για το έτος κατάρτισης 2021-2022, να επιλέξουν τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ που επιθυμούν της Περιφέρειας Αττικής ή τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ μίας και μόνο Περιφερειακής ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα.

 

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρέχονται στον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr, στις ενότητες «Νέα και Ανακοινώσεις» και «Κατάρτιση».

 

Η προκήρυξη