ΟΑΕΔ. Πίνακες Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Τουρισμού 2013 – 2014

Πίνακες Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Τουρισμού 2013 – 2014.

ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

   • Επώνυμα με

  Λατινικούς Χαρακτήρες (Α-Ζ)  Αρχείο ZIP

    Επώνυμα με

  Ελληνικούς Χαρακτήρες (Γράμμα Α)  Αρχείο ZIP

    Επώνυμα με

  Ελληνικούς Χαρακτήρες (Γράμματα Β και Ι) Αρχείο ZIP

    Επώνυμα με

  Ελληνικούς Χαρακτήρες (Γράμμα Κ) Αρχείο ZIP

    Επώνυμα με

  Ελληνικούς Χαρακτήρες (Γράμμα Λ) Αρχείο ZIP

    Επώνυμα με

  Ελληνικούς Χαρακτήρες (Γράμμα M) Αρχείο ZIP

    Επώνυμα με

  Ελληνικούς Χαρακτήρες (Γράμματα Ν εως και Σ)  Αρχείο ZIP

    Επώνυμα με

  Ελληνικούς Χαρακτήρες (Γράμματα T εως και Ω) Αρχείο ZIP

  Aρχείο Μητρώου Δικαιούχων Ωφελουμένων μεγάλο σε μέγεθος περιλαμβάνει
  όλα τα παραπάνω αρχεία δηλαδή Επώνυμα με Λατινικούς Χαρακτήρες (A-Z)
  και Επώνυμα με Ελληνικούς Χαρακτήρες (Α-Ω) σε ένα αρχείο–  Αρχείο PDF Αρχείο ZIP

 

Στο Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2013-2014, για όσους δικαιούχους – ωφελούμενους έχουν επιλεγεί, εμφανίζονται επιπλέον σε σχετικές στήλες ο μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός αριθμός της επιταγής κοινωνικού τουρισμού καθώς και η ένδειξη «Ε». Οι στήλες «Κ1», «Κ2», «Κ3», «Κ4» αφορούν τα αντίστοιχα κριτήρια μοριοδότησης

 • Κ1- ΑΤΟΜΙΚΟ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012,
 • Κ2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
 • Κ3- ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010,2011 & 2012
 • Κ4- ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

——————
Tηλέφωνα επικοινωνίας
2109989121
2109989122

Πηγή: oaed.gr