Εμβόλιο κορονοϊού. Πως κλείνουμε ραντεβού μέσω ΚΕΠ για εμβολιασμό

Εμβόλιο κορονοϊού. Πως κλείνουμε ραντεβού μέσω ΚΕΠ για εμβολιασμό

Πως κλείνουμε ραντεβού μέσω ΚΕΠ για το εμβόλιο κορονοϊού

 

Αριθμ. 1042 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 86/15.01.2021
Καθορισμός διαδικασίας ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού του πολίτη μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

 

Αλλάζει η διαδικασία των ραντεβού για εμβολιασμό μέσω ΚΕΠ

Αριθμ. 19483 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Τεύχος B 2544/15.06.2021
Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 1042 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός διαδικασίας ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού του πολίτη μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)» (Β’ 86).