ΕΟΠΥΥ. Χορήγηση βεβαίωσης πιθανής ημερομηνίας τοκετού

eopyyΕΟΠΥΥ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 9/1/2014
Αρ. Πρωτ.: οικ. 710

ΘΕΜΑ :«Σχετικά με την χορήγηση βεβαίωσης πιθανής ημερομηνίας τοκετού σε εγκυμονούσες»

Κατόπιν ερωτημάτων που προέκυψαν ιδιαίτερα στη περίοδο των απεργιακών κινητοποιήσεων των γιατρών του ΕΟΠΥΥ σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Βεβαιώσεις κυοφορίας, Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και Αναρρωτικές Άδειας χορηγούνται από τους μαιευτήρες γυναικολόγους των Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού και Εφήβου όπου υπάρχουν. Θεωρείται αυτονόητο ότι όπου δεν υπάρχει Σταθμός Προστασίας Μάνας Παιδιού και Εφήβου ή ο μαιευτήρας/γυναικολόγος του Σταθμού απουσιάζει, οι εγκυμονούσες ασφαλισμένες του ΕΟΠΥΥ εξυπηρετούνται από μαιευτήρες – γυναικολόγους των Μονάδων Υγείας.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι Βεβαιώσεις κυοφορίας, Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού κτλ. μπορούν να χορηγούν και οι μαιευτήρες – γυναικολόγοι των Κρατικών Νοσοκομείων, οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ καθώς και οι μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ (πιστοποιημένοι).

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. Π12/21/16.7.2013 έγγραφο της Διοίκησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Διεύθυνσης Παροχών, για την καταβολή των επιδομάτων μητρότητας απαιτείται εκτός των άλλων δικαιολογητικών και η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου με την ΠΗΤ από το γυναικολόγο του Σταθμού Προστασίας Μάνας Παιδιού και Εφήβου.

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να διευκολυνθεί το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και μόνο ως προς την καταβολή των εν λόγω επιδομάτων προτείνουμε :

Η Επισκέπτρια Υγείας του Σταθμού Προστασίας Μάνας Παιδιού και Εφήβου ή της Μονάδας Υγείας ή η Γραμματεία της Μονάδας Υγείας, να τηρεί μητρώο με αριθμό πρωτοκόλλου των βεβαιώσεων που εκδίδονται από τους ιδιώτες γυναικολόγους.

1. Να καταχωρεί αριθμό πρωτοκόλλου στα έντυπα των βεβαιώσεων ΠΗΤ των ιδιωτών γυναικολόγων (συμβεβλημένων και πιστοποιημένων) και ν α κρατάει αντίγραφο αυτών

2. Να σφραγίζεται με την σφραγίδα του Σταθμού /ή της Μονάδας προκειμένου να πιστοποιείται ότι ακολουθήθηκε η προαναφερόμενη διαδικασία.

3. Δεν απαιτείται σφραγίδα ελεγκτή.

Κλείνοντας σημειώνουμε ότι η καταβολή του επιδόματος λοχείας κτλ στις ασφαλισμένες εγκυμονούσες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ αποτελεί αποκλειστικά αρμοδιότητα των Παροχών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ μέχρι σήμερα και η εμπλοκή των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ και των ΣΠΜΠ & Ε προτείνεται μόνο για την διευκόλυνση της διαδικασίας αυτής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ