ΕΟΠΥΥ. Μετακίνηση ασφαλισμένου από ένα Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης σε άλλο

ΕΟΠΥΥ
ΜΑΡΟΥΣΙ 24/07/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3/Γ οικ.29053
ΑΔΑ: 6ΠΜΧΟΞ7Μ-0ΛΒ

Θέμα: «Μετακίνηση ασφαλισμένου από ένα Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης σε άλλο»

Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε ασφαλισμένος που νοσηλεύεται σε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης επιθυμεί, για προσωπικούς λόγους, να συνεχίσει τη θεραπεία του σε άλλο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, μπορεί να το πραγματοποιήσει χωρίς να νοσηλευτεί εκ νέου σε Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική.

Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται εξιτήριο από το πρώτο Κέντρο και νέο εισιτήριο στο ΚΑΑ που επιθυμεί.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Θ. ΡΗΓΑΤΟΣ